L’oferta educativa de l’escola Arts Musicals és àmplia i flexible, podent començar l’estudi de la música des dels tres anys, amb l’ iniciació a la sensibilització musical, passant pel nivell bàsic a partir dels 7 anys, el nivell avançat a partir dels 12 anys o el programa lliure per a adolescents i adults.

Garantim el nivell dels nostres estudiants amb un programa d’estudis actualitzat, innovador i motivador des del primer contacte que els nens i nenes tenen amb l’entorn de la música, fins a la formació integral del músic, tant des de la vessant interpretativa com a solista o component de formacions de cambra i orquestra, com des de la vessant pedagògica.


Pretenem crear un entorn musical acollidor i humà, perquè l’aprenentatge de la música sigui un fet viu i satisfactori.


L'Escola Arts Musicals pertany al Conservatori Superior de música del Liceu de Barcelona, on es pot obtenir el Grau Professional tant en música clàssica, com en música moderna i jazz.

Els nostres alumnes segueixen el mateix programa curricular establert pel Conservatori Superior del Liceu de Barcelona, oferint la continuïtat als estudis de Grau Superior.

El progrés de l’alumne avaluat pel Conservatori del Liceu de Barcelona, es realitza en el mateix context de l’escola Arts Musicals.