Qui som

Qui som

L’escola Arts Musicals és un centre privat d’educació musical reconegut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Com a escola reconeguda està acreditada per convalidar els crèdits variables i optatives, tant a l’ESO com al batxillerat.

L’escola Arts Musicals neix amb l’objectiu d’oferir un ensenyament de qualitat, un seguiment personalitzat des del Conservatori, amb una atenció especial al gaudi musical.

La vinculació al Conservatori del Liceu facilita a l’escola una estructura acadèmica, una sèrie d’eines metodològiques, un programa de seguiment per als alumnes i una atenció personalitzada.

En l’escola Arts Musicals trobareu l’ambient més adequat per desenvolupar i estimular la creativitat i la sensibilitat de l’alumne.

Desenvolupem en l’alumne la capacitat d’experimentar sentiments de pertinença al grup a partir de l’experiència musical individual.

Es poden cursar el següents nivells:

  • Sensibilització: de 3 a 6 anys

  • Aprenentatge bàsic: per a nens/es d’entre 6 i 12 anys

  • Aprenentatge avançat: per a nens/es de més de 12 anys

  • Programa lliure: Oferta oberta per a adolescents i adults aficionats.

  • Programa de música moderna: s’assimila als ensenyaments que es cursen a l’Aula de Música Moderna i Jazz del Conservatori del Liceu.

Possibilitat de participar en l’orquestra, big band, banda, dixieland, combos,etc