Examens de febrer

Aquest 20 de febrer a l'escola Arts Musicals es van dur a terme les proves parcials corresponents als exàmens de música curs 2020/2021. La vinculació al Conservatori del Liceu facilita a l'escola una sèrie d'eines metodològiques i exàmens de diferentes especialitzacions dins l'àmbit musical. Els alumnes matriculats aquest curs van posar a prova les diferents disciplines de música clàssica com de moderna d'aquest primer examen parcial que finalitzarà amb una segona convocatòria al mes de juny.