Presentació

ELS EIXOS DE LA NOSTRA OFERTA FORMATIVA

Gaudir de la música i aprendre des de la pràctica

Potenciar la creativitat en els alumnes

Aplicar una metodologia apta per a l'aprenentatge de la música clàssica i la música moderna

Oferir diversos itineraris amb intensitats de dedicació diferents i per a diferents perfils d'usuaris

Detectar el talent: descrobrir-lo i potenciar-lo