La Nova Normalitat

Davant la situació actual, marcada per la pandèmia, l'escola Arts Musicals ha tornat a obrir les seves portes.El centre ha adaptat el seu model pedagògic convertint-lo en un híbrid que aposta indistintament per la formació presencial i en línia. D'aquesta manera, Arts Musicals vol garantir el nivell qualitatiu de l'ensenyament que ofereix així com la possibilitat d'aprendre música en qualsevol circumstància. De fet, el nou model permet que l'alumnat pugui fer música a través de qualsevol dispositiu (mòbil, tablet, ordinador) ampliant així la seva oferta educativa, en cas que es vulgui, fer classes de música des de casa.

Les persones interessades en cursar els estudis que ofereix Arts Musicals poden informar-se de manera presencial a la propia escola (Carrer Segrià, 13).

El centre compta amb un pla de contingència i reobertura redactat d'acord amb la normativa vigent i garanteix totes les mesures de seguretat establertes atenent a les indicacions de les autoritats sanitàries i d'ensenyament