Examens Finals

Aquest 18 de juny a l'escola Arts Musicals es van dur a terme les segones proves corresponents als exàmens de música curs 2021/2022. La vinculació al Conservatori del Liceu facilita a l'escola una estructura acadèmica amb una sèrie d'eines metodològiques i exàmens de diferentes especialitzacions dins l'àmbit musical. Els alumnes matriculats aquest curs van posar a prova les diferents disciplines de música clàssica com de moderna