Oferta Educativa

PROGRAMA D’INICIACIÓ-SENSIBILITZACIÓ MUSICAL

Adreçat: Als nens i nenes de 3 a 6 anys.

Dedicació Horària: 1 hora a la setmana de 18,00h a 19,00h

Optatiu: ½ d’instrument individual

L’Educació musical en la iniciació és una introducció, el moment en que es fa descobrir el món musical al nen.

Desenvolupem la sensibilitat i les capacitats musicals dels infants. De ben petits aprenen a estimar la música com a llenguatge artístic i com a mitjà d’expressió.

Es pretén que els fenòmens sonors siguin viscuts mitjançant experiències sensorials i afectives, abans que intel-lectualment.

Una bona educació ha d’afavorir el desenvolupament integral del nen:

  • en l’aspecte sensorial ( oïda, vista i tacte)

  • en l’aspecte fisiològic (veu, respiració)

  • en l’aspecte motriu ( motricitat gran en els moviments corporals i motricitat fina en la pràctica de l’ instrument i l’escriptura)

  • en l’aspecte afectiu i mental ( la melodia, l’anàlisi, la memorització, l’abstracció i la creativitat)

Durant aquest període es treballen sis nuclis diferenciats:

  • L’educació auditiva

  • L’educació rítmica

  • L’educació de la veu

  • El moviment

  • L’educació instrumental

  • Lecto-escriptura musical

PROGRAMA D’APRENENTGE BÀSIC

Adreçat: a nens i nenes d’ entre 7 i 12 anys.

Dedicació horària:

Assignatures obligatòries: 2 hores a la setmana de llenguatge musical, mig hora de cant coral, 45m d’instrument individual.

Assignatures Optatives: 1 hora d’orquestra, banda o grup instrumental.

Consta de 4 cursos:

  • 1er nivell basic

  • 2n nivell bàsic

  • 3er nivell bàsic

  • 4art nivell bàsic

Els alumnes segueixen un programa complet basat en el Llenguatge Musical, el Cant Coral, l’ instrument individual i el conjunt instrumental (banda, orquestra, dixieland,etc)

Aquets estudis representen el primer estadi de l’instrument ja definit i escollit per l’alumne, amb l’ajut dels professors i valorant les condicions naturals de l’alumne i les preferències mostrades en la Iniciació a través de la Roda d’Instruments.

L’alumne pot endinsar-se en la composició musical de forma progressiva, natural i divertida.

PROGRAMA D’APROFUNDIMENT

Adreçat: a nens i nenes de més de 10 anys

Dedicació horària:

Assignatures obligatòries.3 hores de llenguatge musical, mig hora de Cant Coral, 45m d’instrument individual

Assignatures optatives: Conjunt instrumental, banda, orquestra, Grup de guitarres.

Aquest programa està pensat pels nens i nenes que en l’útima etapa del programa bàsic demostren interès i capacitat per prosseguir els estudis musicals de forma més intensa i exigent.

PROGRAMA D’APRENENTATGE AVANÇAT

Adreçat: als alumnes de 12 a 18 anys

Dedicació horària:

Assignatures obligatòries: 3 hores de Llenguatge Musical i Harmonia, 1 hora d’instrument individual.

Assignatures optatives: Cant Coral, Conjunt Instrumental, Música de Cambra, Grup de Guitarres.

Pensat pels alumnes que vulguin continuar els estudis musicals amb el nivell d’exigència necessari com per a accedir a ensenyaments professionals reglats. Aquest programa s’assimila al dels ensenyaments professionals que es cursen al Conservatori Professional de Músican del Liceu.

En el programa avançat l’alumne pot assolir un nivell excel-lent per a gaudir de la música a nivell amateur o bé per consolidar una bona base per passar al Grau Superior o dedicar-se professionalment a la música.

PROGRAMA LLIURE

Adreçat: Oferta oberta d’assignatures per a adolescents i adults aficionats

Dedicació horària: cada alumne podrà decidir el temps que més s’adapti als seus interessos i possibilitats.

PROGRAMA MÚSICA MODERNA

Adreçat: Per alumnes de diferents edats des de 8 anys en endavant

Dedicació horària: Es podrà seguir el programa establert o un de lliure adaptat a les necessitats personals.

Assignatures obligatòries: 1,5 Llenguatge modern i 45 minuts d’instrument individual

Assignatures optatives: Combo, Dixieland, Tallers d’Improvització, Grup de Guitarres

PROGRAMA MÚSICA PER ADULTS

Adreçat: Per a qualsevol edat.

Dedicació Horària: Ens adaptem als horaris i necessitats personals de cada alumne. Es podrà fer llenguatge musical, instrument i participar en l’orquestra, banda, dixieland, etc.