Examens Liceu

Aquest 12 de febrer a l'escola Arts Musicals és dur terme les proves parcials corresponents als exàmens de música curs 2021/2022. La vinculació al Conservatori del Liceu facilita a l'escola una sèrie d'eines metodològiques i exàmens de diferents especialitzacions dins l'àmbit musical. Els alumnes matriculats aquest curs posaran a prova les diferents disciplines de música clàssica com de moderna d'aquest primer examen parcial que finalitzarà amb una segona convocatòria al mes de juny.