Presentació

L’escola Arts Musicals és un centre privat d’educació musical reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Com a escola reconeguda està acreditada per convalidar els crèdits variables i optatives, tant a l’ESO com al batxillerat.

L’escola Arts Musicals neix amb l’objectiu d’oferir un ensenyament de qualitat, un seguiment personalitzat des del Conservatori, amb una atenció especial al gaudi musical.

La vinculació al Conservatori del Liceu facilita a l’escola una estructura acadèmica, una sèrie d’eines metodològiques, un programa de seguiment per als alumnes i una atenció personalitzada.