Què oferim

Garantia d’experiència, innovació, qualitat i prestigi

Com a centre vinculat al Conservatori del Liceu treballem en tots els nivells de la piràmide educativa musical (nivells preescolar, elemental, professional, superior i especialització en postgraus i màsters). Aquesta cirsumstància excepcional ens permet ser un gran observatori i connectar les experiències de tots els nivells per innovar i millorar cada dia, contribuint així tots junts a la millora de la qualitat de l’educació musical del país.

Estem compromesos amb l’excel•lència educativa

i amb el desenvolupament de la personalitat i de les Intel•ligències múltiples a travès de la pràctica de la música

Eduquem en valors

l’esperit participatiu i de cooperació, el treball en equip, la confiança en un mateix, la voluntat de superació, la cultura de l’esforç i la constància en l’estudi

Creiem en la motivació

basada en l’adquisició progressiva de competències, en la satisfacció de l’assoliment d’objectius, en el desenvolupament de la iniciativa personal i en el plaer de la pràctica artística

Creiem que la música ha d’arribar a un màxim de població

Potenciem la pràctica amateur, i treballem per detectar i potenciar el talent, i en tots els casos, per apasionar-nos amb la música.