Dissabte 30 d'Abril: ASSAIG EXTRA CANTATA DE "EL FOLLET"

ATENCIÓ PARES, MARES i ALUMNES!!

Recordeu que la participació en aquesta cantata

donarà per avaluada l'assignatura de Cant Coral