PROGRAMA D’APRENENTGE BÀSIC

Adreçat: a nens i nenes d’ entre 7 i 12 anys.

Dedicació horària:

Assignatures obligatòries: 2 hores a la setmana de llenguatge musical, mig hora de cant coral, 45m d’instrument individual.

Assignatures Optatives: 1 hora d’orquestra, banda o grup instrumental.

Consta de 4 cursos:

  • 1er nivell basic

  • 2n nivell bàsic

  • 3er nivell bàsic

  • 4art nivell bàsic

Els alumnes segueixen un programa complet basat en el Llenguatge Musical, el Cant Coral, l’ instrument individual i el conjunt instrumental (banda, orquestra, dixieland,etc)

Aquets estudis representen el primer estadi de l’instrument ja definit i escollit per l’alumne, amb l’ajut dels professors i valorant les condicions naturals de l’alumne i les preferències mostrades en la Iniciació a través de la Roda d’Instruments.

L’alumne pot endinsar-se en la composició musical de forma progressiva, natural i divertida.


PROGRAMA D’APROFUNDIMENT

Adreçat: a nens i nenes de més de 10 anys

Dedicació horària:

Assignatures obligatòries.3 hores de llenguatge musical, mig hora de Cant Coral, 45m d’instrument individual

Assignatures optatives: Conjunt instrumental, banda, orquestra, Grup de guitarres.

Aquest programa està pensat pels nens i nenes que en l’útima etapa del programa bàsic demostren interès i capacitat per prosseguir els estudis musicals de forma més intensa i exigent.