PROGRAMA D’INICIACIÓ-SENSIBILITZACIÓ MUSICAL

Adreçat: Als nens i nenes de 3 a 6 anys.

Dedicació Horària: 1 hora a la setmana de 18,00h a 19,00h

Optatiu: ½ d’instrument individual

L’Educació musical en la iniciació és una introducció, el moment en que es fa descobrir el món musical al nen.

Desenvolupem la sensibilitat i les capacitats musicals dels infants. De ben petits aprenen a estimar la música com a llenguatge artístic i com a mitjà d’expressió.

Es pretén que els fenòmens sonors siguin viscuts mitjançant experiències sensorials i afectives, abans que intel-lectualment.

Una bona educació ha d’afavorir el desenvolupament integral del nen:

  • en l’aspecte sensorial ( oïda, vista i tacte)

  • en l’aspecte fisiològic (veu, respiració)

  • en l’aspecte motriu ( motricitat gran en els moviments corporals i motricitat fina en la pràctica de l’ instrument i l’escriptura)

  • en l’aspecte afectiu i mental ( la melodia, l’anàlisi, la memorització, l’abstracció i la creativitat)

Durant aquest període es treballen sis nuclis diferenciats:

  • L’educació auditiva

  • L’educació rítmica

  • L’educació de la veu

  • El moviment

  • L’educació instrumental

  • Lecto-escriptura musical